(SAÚ - ©2016 | Slovenská asociácia účtovníkov - PROFESIJNÉ ZDRUŽENIE ÚČTOVNÍKOV)

 

Pozvánka k príprave VZ SAÚ 2017


Jednotlivec môže čokoľvek objaviť, vymyslieť, alebo vyrobiť, a
le iba skupina dokáže meniť systém.

Spoločne presadíme potrebné zmeny.

Hlavné dôvody, ktoré uvádzajú členovia SAÚ v rozhovoroch, alebo dotazníkoch, prečo sa rozhodli vstúpiť do SAÚ:

 

1. Potrebujeme mať profesijné združenie, aby sme vystupovali jednotne.

2. Je nutné zvýšiť povedomie vo verejnosti o účtovníkoch. Ako jednotlivci to nikdy nedokážeme urobiť celoplošne.

3. Sme odborníci, ktorí neustále musíme študovať, aby sme svoju prácu odvádzali na najvyššej úrovni, ale účtovníctvo je stále voľná živnosť. To dokážeme zmeniť iba ako skupina s jasnou organizáciou, ktorú bude verejnosť akceptovať.

4. SAÚ je organizácia, ktorá dáva miesto členom asociácie v orgánoch, čo dáva tušiť, že zakladateľom SAÚ ide práve o názory radových členov.

5. Viem, že je to práca na dlhú dobu, ale som rád, že s tým konečne niekto prišiel. Verím, že do roka budú prvé výsledky, ale musíme si uvedomiť, že je to v prvom rade v záujme účtovníkov. Bez dostatočného počtu členov (účtovníkov) to bude ťažká práca.


 

Profesijné združenie

Ciele Slovenskej asociácie účtovníkov

 

1. SPOJIŤ väčšinu účtovníkov v asociácii a vytvoriť tak kritickú masu ľudí, ktorých akceptuje aj NRSR.

2. Zvýšiť povedomie o účtovníckom stave / povýšiť prácu účtovníka na pozíciu ktorá jej patrí.

3. Zhromaždiť pripomienky od všetkých odborníkov v oblasti účtovníctva na jedno miesto a presadzovať ich prijatie prostredníctvom zákonodarcov.

4. Dosiahnuť, aby sme boli prizývaní do legislatívneho procesu (dane, financie, plánovanie, ...) K tomu potrebujeme aj vás, aby z nás bola "kritická masa" odborníkov.

5. Dosiahnuť zmeny živnostenského zákona, aby účtovníctvo nebola iba otvorená živnosť, ale aby bola podmienená vzdelaním a praxou a tým zastabilizovať ceny.

6. Vytvoriť funkčnú, uzavretú online komunitu členov SAÚ (profesionálov v našej oblasti), kde sa odpoveď na vami položenú otázku v diskusii dozviete priamo do vášho e-mailu do 120 minút. (Systém a software sa už testuje) - plnohodnotné online využívanie bude iba pre členov

7. Dať na jedno miesto všetky pracovné nástroje účtovníka .

8. Mať na jednom mieste zaujímavé a aktuálne informácie o najbližších školeniach.

9. Vytvoriť databázu účtovníkov na jednom mieste, kde si Vás ľahko nájdu podľa okresu a kraja vaši zákazníci. 

 

Menu "Na prácu" je prístupné pre každého

E-mail

Finančná správa - novinky

Podnikajte.sk - novinky

eTREND - novinky