Vitajte v odbornej diskusii na stránkach Slovenskej asociácie účtovníkov!
Ak chcete napísať otázku, pokračujte hore "Nová otázka".

TÉMA: Usmernenie k postupu pri aktivácii elektronických schránok

Usmernenie k postupu pri aktivácii elektronických schránok pred 8 mesiacmi 1 týždňom #49

 • Slavomír Repka / Admin
 • Slavomír Repka / Admin-ov Avatar
 • Odhlásený
 • Administrátor
 • Spolu to dokážeme
 • Príspevkov: 23
 • Získaných poďakovaní 4
 • Karma: 4
Dôležité

Tzv. „povinná“ aktivácia sa týka právnických osôb a zapísaných organizačných zložiek v zmysle § 60 ods. 9 ZoEG (ďalej len „právnická osoba a zapísaná organizačná zložka“ alebo „subjekty“). Povinnosť povinnej aktivácie podľa predchádzajúcej vety sa týka len právnických osôb, ktoré majú sídlo na území Slovenskej republiky. Povinná aktivácia elektronických schránok sa však netýka fyzických osôb podnikateľov (napríklad samostatne zárobkovo činné osoby podľa Živnostenského zákona). Zapísanou organizačnou zložkou sa rozumie podnikateľ, ktorý nie je právnickou osobou a ani fyzickou osobou [§ 11 ods. 3 písm. d) prvý bod ZoEG] – napríklad organizačná zložka podniku zahraničnej osoby podľa § 21 bchodného zákonníka.

Vyššie uvedeným subjektom sa zriadili podľa ZoEG elektronické schránky, pričom do 1. augusta 2016 neboli automaticky na základe zákona aktivované na doručovanie. O ich aktiváciu mohol takýto subjekt požiadať dobrovoľne. Zmena, ktorá nastane 1. augusta 2016 v zmysle § 60 ods. 10 ZoEG spočíva v tom, že proces aktivácie elektronickej schránky týchto subjektov sa začne priamo zo zákona, tzv. „povinne“.

ZoEG definuje v § 13 ods. 1 písm. a) aktiváciu elektronickej schránky ako úkon, ktorý vykoná správca modulu elektronických schránok (Úrad vlády Slovenskej republiky) a ktorým umožní
využívanie elektronickej schránky na elektronické doručovanie. Na rozdiel od dobrovoľnej aktivácie, ktorá sa vykonáva na žiadosť majiteľa elektronickej schránky, na začatie tzv. povinnej“ aktivácie nie je potrebný žiaden úkon majiteľa.
Keďže aktivácia elektronickej schránky predstavuje zásadnú zmenu v doručovaní pre právnické osoby a zapísané organizačné zložky, ako aj z dôvodu, že ZoEG poskytuje pri právnej
úprave aktivácie v prechodnom období istú mieru flexibility, proces tzv. „povinnej“ aktivácie elektronických schránok právnických osôb a zapísaných organizačných zložiek bude prebiehať
v nasledovnom režime
- proces aktivácie sa začne 1. augusta 2016, bez žiadosti majiteľa elektronickej schránky, úkonom Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorý technickým opatrením umožní elektronické doručovanie do elektronickej schránky, a to momentom skončenia procesu aktivácie elektronickej schránky,
- proces aktivácie elektronickej schránky sa skončí prvým prihlásením sa osoby, oprávnenej na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou, do elektronickej schránky, najneskôr však 1. januára 2017.

Elektronická schránka právnických osôb a zapísaných organizačných zložiek, je teda aktivovaná v momente, podľa toho, ktorá z týchto dvoch skutočností nastane skôr
- prvý prístup osoby, oprávnenej pristupovať a disponovať za právnickú osobu alebo zapísanú organizačnú zložku s elektronickou schránkou do elektronickej schránky po
1. auguste 2016, alebo - 1. január 2017.

Všetky potrebné usmernenia nájdete TU: www.vicepremier.gov.sk/wp-content/upload...tivacia_schranok.pdf
Slavomír Repka / Administrátor
9 ročná tradícia poradenstva v službách
Posledná úprava: pred 8 mesiacmi 1 týždňom od Slavomír Repka / Admin.

Usmernenie k postupu pri aktivácii elektronických schránok pred 8 mesiacmi 1 týždňom #50

 • Otto Bárta
 • Otto Bárta-ov Avatar
Dobrý deň,
ja len drobnú poznámku.
V Čechách tento systém funguje už niekoľko rokov a že by s ním bola spokojnosť sa nedá povedať, ale určite je to krok dopredu.
Mňa len zaráža, prečo musí každý používať elektronickú čítačku??? V Čechách sa používa certifikát s heslom. Dnes je 21. storočie a toto je zase krok dozadu ( a drahý). Od tejto technológie postupne upúšťajú aj konzervatívne banky. Všetko pomaly a iste prechádza na identifikáciu prostredníctvom certifikátov, resp. chytrých mobilov, je doba cloudu, biometriky, ale na Slovensku nás niekto núti do zastaralých technológii. Na viac, čo budú robiť tí, čo používajú len tablety (musia si kúpiť PC?!) alebo počítače zn.APPLE alebo operačný systém Linux. S týmito systémami sa nemáte šancu pripojiť na elektronickú čítačku. Vždy, keď niekam pôjdete, musíte so sebou zobrať "bomba" čítačku, pretože bez nej sa k pošte od štátnych orgánov nedostanete.
Máme u kormidla "vizionárov", len keby to robili za svoje peniaze, to by inak premýšľali.
Ďakujem za pozornosť.

Usmernenie k postupu pri aktivácii elektronických schránok pred 8 mesiacmi 1 týždňom #51

 • Slavomír Repka
 • Slavomír Repka-ov Avatar
 • Odhlásený
 • New Member
 • Príspevkov: 5
 • Karma: 1
Doplnenie Prístup zahraničných štatutárov do schránok

Upozorňujeme štatutárnych zástupcov právnických osôb, že v súvislosti s povinnou aktiváciou ich elektronických schránok, ktorá sa začína 1. augusta 2016, by si na účely prístupu do elektronickej schránky a kontroly jej obsahu mali zabezpečiť základné technické príslušenstvo na prihlasovanie a vstup do elektronickej schránky.

Na prihlasovanie sa do elektronických schránok zriadených podľa zákona o e-Governmente je možné použiť na účely autentifikácie (procesu overenia identity, ktorá sa prihlasuje) iba občiansky preukaz s čipom a bezpečnostný osobný kód, doklad o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostný osobný kód alebo alternatívny autentifikátor.

V prípade, že má právnická osoba zahraničného štatutárneho zástupcu, tento nemá možnosť získať občiansky preukaz s čipom, keďže jeho vydanie je viazané na občianstvo SR. Ak je štatutárny zástupca právnickej osoby zahraničná osoba, na úplný prístup k elektronickej schránke právnickej osoby musí udeliť oprávnenie fyzickej osobe (občanovi SR, ktorý má občiansky preukaz s elektronickým čipom).
Všetky ďalšie potrebné informácie: www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_prist...hranicnych-statutaro
Nezaujíma ma, koľko stojí liter benzínu. Zaujíma ma, koľko zarábam.
Posledná úprava: pred 8 mesiacmi 1 týždňom od Slavomír Repka.

Usmernenie k postupu pri aktivácii elektronických schránok pred 8 mesiacmi 1 týždňom #52

 • Slavomír Repka
 • Slavomír Repka-ov Avatar
 • Odhlásený
 • New Member
 • Príspevkov: 5
 • Karma: 1
Elektronické schránky podľa zákona o e-Governmente - Vyjadrenie Finančnej správy

BRATISLAVA – 14. 07. 2016: Finančná správa zatiaľ nebude doručovať dokumenty do elektronických schránok daňovníkov na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk. Občania aj podnikatelia majú plnohodnotný servis v podobe portálu finančnej správy www.financnasprava.sk.
Všetky informácie: www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novin...tronicke-schranky-na
Nezaujíma ma, koľko stojí liter benzínu. Zaujíma ma, koľko zarábam.
Posledná úprava: pred 8 mesiacmi 1 týždňom od Slavomír Repka.

Usmernenie k postupu pri aktivácii elektronických schránok pred 8 mesiacmi 1 týždňom #54

 • Mgr. Štefánia Bakajsová
 • Mgr. Štefánia Bakajsová-ov Avatar
 • Odhlásený
 • New Member
 • Príspevkov: 5
 • Získaných poďakovaní 1
 • Karma: 0
Dobrý večer,
ja by som sa chcela hlavne informovať k týmto elektronickým schránkam - je potrebné mať vyrobenú elektronickú pečať. Je už niekde zverejnené jej presne znenie a nejaký konečný vzor, ako by mala vyzerať? Myslím definitívna verzia hlavne pre obce.
ďakujem za info

Elektronicke schranky pred 8 mesiacmi 1 týždňom #53

 • Adriana
 • Adriana-ov Avatar
K comu je nutne pre podnikatela aktivovat si elektronicku schranku, ked uz podnikatelia maju aktivne elektronicke komunikacie s financnou spravou, zdravotnymi poistovnami a socialnou poistovnou? Financna sprava zatial nebude dorucovat dokumenty do elektronickej schranky podnikatelov, neviem ci ostatne institucie ano. Pre mnohych to znamena vymena obcianskych preukazov, ak este nemaju nove so ZEP: