(SAÚ - ©2016 | Slovenská asociácia účtovníkov - PROFESIJNÉ ZDRUŽENIE ÚČTOVNÍKOV)

Repka Slavomír

Spolupráca SAÚ s Ministerstvom hospodárstva SR - druhý balík opatrení

Určené aj pre nečlenov SAÚ

Vážená pani účtovníčka, Vážený pán účtovník,

Vážený podnikateľ

bannerMinisterstvo hospodárstva SR nás znova požiadalo o spoluprácu (Viď. text nižšie).

Keďže sme presvedčení, že aj Vy máte k tomu čo dodať, boli by sme radi, ak by ste v dotazníku vyjadrili svoj názor.

Táto aktivita je určená všetkým podnikateľom, nie iba členom SAÚ, takže máte šancu niečo zmeniť.

Prvý balík opatrení sme pripomienkovali TU (Návrhy zmien podnikateľského prostredia)

Po kliknutí na "Chcem sa vyjadriť" v závere článku, Vám obratom zašleme už vypracovaný a schválený materiál prvého balíka schválených zmien.
Po preštudovaní schválených vecí sa môžete vyjadriť a napísať Vaše ďalšie návrhy do formulára (informácia a link v doručenom maile), ktorý sa následne zapracuje do správy pre Ministerstvo hospodárstva SR a predloží vláde SR.

Prosím preštudujte si mail Ministerstva hospodárstva SR a priložené materiály a až následne napíšte svoje návrhy.
Ďakujeme

 

(E-mail Ministerstva hospodárstva)
Komu: Slovenská asociácia účtovníkov (SAÚ), 
opätovná spolupráca -dopracovanie
 
dovoľujeme si vás opätovne požiadať o spoluprácu a informovať Vás, že Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo balíček opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia, ktorý vláda SR schválila na svojom rokovaní dňa 28. júna 2017 (v prílohe). 

Čítať Ďalej

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska - ŽIADOSŤ o OSPRAVEDLNENIE/Doplnené

Reakcia Slovenskej asociácie účtovníkov na zavádzajúci e-mail Centra účtovníkov Slovenska (CUS), ktorý bol adresovaný ich zákazníkom - účtovníkom.

Vážená pani Selecká (zabezpečovací a organizačný garant),

dostal sa mi do rúk e-mail (e-mail na stiahnutie), ktorý ste hromadne rozoslali po Slovensku a v ktorom uvádzate viacero nepravdivých informácii a poškodzujete novovznikajúce občianske združenie SAÚ.

-- Polícia podané oznámenie ZAMIETLA --

Čítať Ďalej

Čo ti členstvo v Slovenskej asociácii účtovníkov prinesie

1. Príslušnosť k profesijnej skupine.
2. Možnosť navrhovať zmeny v zákonoch a podieľať sa na legislatíve SR.
3. Online aktuálne informácie v oblasti prijatých a platných zákonov (Priamo do mailu - nemusíš hľadať či už niečo platí, alebo ešte nie).
4. Priebežný zoznam aktuálnych školení a seminárov na najbližšie obdobie.
5. Informácie / referencie od kolegov na to ktoré školenie, či sa oplatí, alebo je treba hľadať iné.
6. Zľavy pre členov od našich partnerov (Firmy poskytujúce servis, školenia, softvér, alebo literatúru pre našu odbornú oblasť).

Čítať Ďalej

Ciele Slovenskej asociácie účtovníkov

Účtovníci sú jednou z posledných profesií, ktorí (podľa nášho názoru) nemajú profesijnú organizáciu, ktorá by ich zastrešovala a snažila sa ich názory, poznatky a skúsenosti pretaviť do legislatívneho procesu, čím by sa zjednodušila ich činnosť.

Práve z tohto dôvodu vznikla Slovenská asociácia účtovníkov, ktorej od teraz môžeš byť členom. Môžeš byť členom radovým, ale aj členom aktívnym, ktorý predkladá svoje návrhy, diskutuje s kolegami, prípadne pracuje v orgánoch SAÚ.


O čo nám a určite aj Tebe ide:

1. SPOJIŤ väčšinu účtovníkov v asociácii a vytvoriť tak kritickú masu ľudí, ktorých akceptuje aj NRSR.

2. Zvýšiť povedomie o účtovníckom stave / povýšiť prácu účtovníka na pozíciu ktorá jej patrí.

3. Zhromaždiť pripomienky od všetkých odborníkov v oblasti účtovníctva na jedno miesto a presadzovať ich prijatie prostredníctvom zákonodarcov.

Naše spoločné ciele. Čítaj ďalej.

Účtovnícky stav na Slovensku

Vážené kolegyne, kolegovia, účtovníci, mzdári, majitelia účtovníckych firiem, dovoľte mi zhrnuť získané poznatky, ktoré boli priebežne získavané počas našich stretnutí s účtovníkmi na Slovensku.
V čase od 26.5. do 31.5. sme realizovali v rámci Slovenska sériu stretnutí, či už skupinových, alebo aj individuálnych o zmysle a cieľoch Slovenskej asociácie účtovníkov.

Na týchto stretnutiach bola viditeľná a citeľná potreba ZDRUŽOVANIA ÚČTOVNÍKOV, hlavne za účelom zlepšenia názoru na účtovníkov a sprísnenia možnosti, kto môže robiť účtovníctvo.

Hlavné dva problémy, ktoré najsilnejšie ťažia účtovníkov nám zo stretnutí, ale aj z dotazníkov vyšli tieto:

Čítať Ďalej

Účtovnícky stav na Slovensku (Môj pohľad)

sekretar SAUPosledného pol roka sa venujem oblasti účtovníctva, ale nie z oblasti legislatívy a práce. Pozerám sa na účtovníkov z pohľadu obchodníka a komunikátora, ktorý roky školí v obchode a okrem toho robí aj mystery shopping v oblasti obchodu. Nejakým "osudom" som sa dostal medzi kolektív účtovníkov a daňových poradcov a zdieľal som ich postrehy, povzdychy, sťažnosti a pod.

(Pohľad spolurealizátora vzniku SAÚ)

Čítať Ďalej

Prečo vznikla asociácia účtovníkov

... a prečo si aj Ty dôležitý

Slovenská asociácia účtovníkov (SAÚ - ©2016 PROFESIJNÉ ZDRUŽENIE ÚČTOVNÍKOV) vznikla na základe diskusie veľkej skupiny účtovníkov, ktorí boli a aj sú nespokojní s tvorbou zákonov a ich implementáciou do praxe. Na Slovensku vzniká potreba dať práci zmysel a hlavne správny smer. Každý účtovník vidí, že legislatíva sa nerobí systémom, ale plátaním a to zvyšuje nároky na našu prácu.

Prečo si aj Ty dôležitý? Čítaj ďalej

Nemám čas, nestíham, bájky starej mamy

Tento článok je venovaný tým 90 %-ám ľudí, ktorí neustále ako mantru opakujú, nemám čas, nestíham. Viem si prestaviť malé množstvo ľudí, ktorí ozaj nemajú čas a nestíhajú, ale tento stav je pre nich dočasný a krátkodobý. Veľa ľudí týmto článkom aj nahnevám.

Čítať Ďalej

Finančná správa - novinky

Podnikajte.sk - novinky

eTREND - novinky