(SAÚ - ©2016 | Slovenská asociácia účtovníkov - PROFESIJNÉ ZDRUŽENIE ÚČTOVNÍKOV)

Spolupráca SAÚ s Ministerstvom hospodárstva SR - druhý balík opatrení

Určené aj pre nečlenov SAÚ

Vážená pani účtovníčka, Vážený pán účtovník,

Vážený podnikateľ

bannerMinisterstvo hospodárstva SR nás znova požiadalo o spoluprácu (Viď. text nižšie).

Keďže sme presvedčení, že aj Vy máte k tomu čo dodať, boli by sme radi, ak by ste v dotazníku vyjadrili svoj názor.

Táto aktivita je určená všetkým podnikateľom, nie iba členom SAÚ, takže máte šancu niečo zmeniť.

Prvý balík opatrení sme pripomienkovali TU (Návrhy zmien podnikateľského prostredia)

Po kliknutí na "Chcem sa vyjadriť" v závere článku, Vám obratom zašleme už vypracovaný a schválený materiál prvého balíka schválených zmien.
Po preštudovaní schválených vecí sa môžete vyjadriť a napísať Vaše ďalšie návrhy do formulára (informácia a link v doručenom maile), ktorý sa následne zapracuje do správy pre Ministerstvo hospodárstva SR a predloží vláde SR.

Prosím preštudujte si mail Ministerstva hospodárstva SR a priložené materiály a až následne napíšte svoje návrhy.
Ďakujeme

 

(E-mail Ministerstva hospodárstva)
Komu: Slovenská asociácia účtovníkov (SAÚ), 
opätovná spolupráca -dopracovanie
 
dovoľujeme si vás opätovne požiadať o spoluprácu a informovať Vás, že Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo balíček opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia, ktorý vláda SR schválila na svojom rokovaní dňa 28. júna 2017 (v prílohe). 

 Materiál obsahuje 35 opatrení, ktoré po implementácii ušetria podnikateľskému prostrediu 17 mil. eur priamych finančných nákladov, 8 mil. eur nepriamych finančných nákladov a takmer 12 mil. eur administratívnych nákladov. Celkové náklady regulácie v podnikateľskom prostredí tak budú znížené o 37 mil. eur.

Na tento materiál chceme nadviazať druhým balíčkom opatrení, ktorý predložíme na rokovanie vlády začiatkom budúceho roka. 
Našim cieľom je kontinuálne zlepšovať podnikateľské prostredie za aktívnej účasti podnikateľského sektora.
Týmto si Vás dovoľujem vyzvať na zaslanie konkrétnych návrhov na zlepšenie podnikateľského prostredia na Slovensku prípadne identifikáciu problémových miest v podnikateľskom prostredí, ktorými by sme sa mali zaoberať v rámci druhého balíčka opatrení.
Vaše návrhy nám prosím zašlite v štruktúre formulára v prílohe na mailovú adresu xxxxxxx@mhsr.sk v termíne do 8.9.2017.

 
Veríme, že sa nám spoločne podarí do druhého balíčka zaradiť konkrétne zmysluplné návrhy na zníženie regulačnej záťaže podnikania.
Vopred Vám ďakujem za Vaše podnety, návrhy a teším sa na skvelú spoluprácu.
 
S úctou
Miriam Letašiová, generálna riaditeľka | sekcia podnikateľského prostredia a inováciíChcem materiály k preštudovaniu

chcem sa vyjadrit

 

 

Finančná správa - novinky

Podnikajte.sk - novinky

eTREND - novinky