(SAÚ - ©2016 | Slovenská asociácia účtovníkov - PROFESIJNÉ ZDRUŽENIE ÚČTOVNÍKOV)

Účtovnícky stav na Slovensku (Môj pohľad)

sekretar SAUPosledného pol roka sa venujem oblasti účtovníctva, ale nie z oblasti legislatívy a práce. Pozerám sa na účtovníkov z pohľadu obchodníka a komunikátora, ktorý roky školí v obchode a okrem toho robí aj mystery shopping v oblasti obchodu. Nejakým "osudom" som sa dostal medzi kolektív účtovníkov a daňových poradcov a zdieľal som ich postrehy, povzdychy, sťažnosti a pod.

(Pohľad spolurealizátora vzniku SAÚ)

Bohužiaľ musím povedať, že až do momentu, než som do ich sťažovaní nevliezol osobne, nikdy som od nich nepočul, že to treba zmeniť. Vždy to boli iba sťažnosti, bez náznaku riešenia.

Vzhľadom na to, že sa venujem komunikácii a osobnostným typom, tak som sa pozrel na väčšinový "osobnostný profil" profesie účtovníka a vtedy som to pochopil. Väčšinový účtovník je introvert, ktorý veľa zvažuje, analyzuje, predpokladá, odhaduje, .... a nedokáže sa rozhodnúť pokiaľ nemá 100 %-nú istotu, že robí správne (väčšinový, všeobecný popis).

Život, ako taký, bohužiaľ nám nič nedáva so 100 %-nou istotou a preto zjednodušený výsledok rozmýšľania väčšiny účtovníkov končí: Toto sa nedá dosiahnuť!

 

Musím vás sklamať. Toto sa dosiahnuť dá!

 

 Aké problémy sú najčastejšie zmieňované?

1. Účtovníctvo môže robiť každý. Problém, že účtovníctvo nie je viazaná živnosť a tým pádom sa na nás účtovníkov nepozerá ako na odborníkov, ale ako na ... (nechám doplnenie na vás, nebudem uvádzať, aké slová používali vaši kolegovia). Myslím si, že toto je dosť veľký problém účtovníckeho stavu.
Áno píšem "účtovníckeho stavu", pretože toto pomenovanie nám prináleží, v minulosti sme ho mali a dnes o neho musíme znovu zabojovať, aby nám ho vrátili. Povzdychy vašich kolegov z mailov a dotazníka nájdete v tejto diskusii.

 1112
(Priebežné výsledky online dotazníka pre účtovníkov)
Mimo rečou, všimnite si, že nik nedal tretiu možnosť? Nemyslíte si, že to by sa dalo nazvať ľahostajnosťou?


2222 22. Neustále sa meniace zákony, ktoré bohužiaľ nezjednodušujú našu prácu, ale ani prácu kontrolných orgánov, neslúžia zjednodušeniu, ale vytvárajú sa "zákutia", ktoré ... (aj toto nechám na vás, na vaše doplnenie).
Jedným z mnohých dôvodov tohto stavu, je aj absencia hlasu ÚČTOVNÍCKEHO STAVU v legislatívnom procese. A pritom účtovník z praxe, je najväčším odborníkom, ktorý do tohto ne/systému najviac vidí.
Áno, aj toto je poslaním SAÚ, ako zastrešujúcej organizácie profesionálnych účtovníkov, ekonómov, mzdárov, daňových poradcov, ktorá sa stáva jedným z členov legislatívneho procesu. Samozrejme, všetci viete, že to chvíľu trvá, ale "nakročené" máme správnym smerom.

 

3. Drahé odborné školenia. Tak toto je neskutočná téma, ktorá mňa osobne v konfrontácii s účtovníkmi najviac dostala. Odborné veci boli, sú a budú drahé, alebo lepšie napísané, ich cena je stanovená na základe dopytu a ponuky. 
V tejto oblasti existuje IBA jedno riešenie, ktoré ich cenu dokáže čiastočne znížiť. Organizovať tieto školenia. Všetci dobre viete, že marža školiacich agentúr je plus-mínus ... (dosaďte si svoje predpoklady od 40-70%).
A toto je ďalší z cieľov SAÚ. Organizovať otvorené, odborné školenia a semináre, pričom člen SAÚ bude platiť IBA reálne náklady, čím sa mu cena školenia zníži o 40-75%.

 

4. Neustále, aj napriek školeniam musíme hľadať novinky, riešenia špecifických problémov na internete, medzi kolegami a pod. A tento čas nám nikto nezaplatí.
K tomu v rámci SAÚ vznikol špecifický priestor výhradne pre členov SAÚ, ktorí budú mať k dispozícii premyslený a dnes už otestovaný systém:

a.) doručovania noviniek priamo na mail (online).
b.) odbornej diskusie, kde sa budú vyjadrovať IBA ľudia "z fachu", čo znamená, že diskusia bude bez SPAM-u v podobe rád JPP (jedna pani povedala). Všetci ste si všimli, že "PORADA" principiálne zakapala, keď nastúpil FB, ale ak máte nájsť nejaké riešenie, tak sa nahľadáte a prešustrujete hromadu času oddeľovaním relevantných informácii odborníkov od "samozvaných" odborníkov.
c.) vyriešených problémov podľa sekcií. Príklad. Ak niekto vyrieši nejaký špecifický problém, tak ho napíše do danej "sekcie", prístupnej IBA členom SAÚ. Či sa vám to páči, alebo nie, skoro každý problém už niekedy, niekto vyriešil, akurát vy o tom neviete.
A týmto systémom si vytvoríme databázu riešení, ktoré v prípade potreby dokážete nájsť za 3 minúty. A zvyšok času môžete stráviť na "káve" s priateľom.
d.) ... ešte niekoľko perličiek v sytéme sa buduje, ale o tých až neskôr.

Takže takto nejako vznikal projekt SAÚ. Najsamprv myšlienkovo, potom schématicky, následne realizačne a teraz aktívne.

 

slavoPriatelia, dnes by som s Vami vedel diskutovať na tému "problémy účtovníckeho" stavu hodiny. A verte, že než som sa rozhodol do toho pustiť, tak sme "prekecali" s priateľmi účtovníkmi, hodiny a hodiny času. Zo začiatku to vyzeralo, že IBA zabíjame čas, ale dnes viem, že to bolo hľadanie riešenia, ako dostať ÚČTOVNÍCKY stav na jeho miesto.

--- :-) Aj kominári majú svoj cech (bez urážky kominárskej práce a kominárov osobne).
Účtovníci, viete čo kominárom zabezpečil Cech kominárov?
PRAVIDELNÝ PRÍJEM z PRAVIDELNÝCH kontrol komínov. Málo????

 

Dnes som jedným z vás, ale ....

 

 ... Bez vás, odborníkov z praxe, účtovníkov, mzdárov, ekonómov, daňových poradcov, to nepôjde. Vy ste tou hybnou silou SAÚ. Ja som IBA obyčajný "sekretár" (kredenc) SAÚ. Ku mne si môžete uložiť svoje postrehy, nápady, sťažnosti a pod. Ja ich správne prerozdelím (lebo v tom som dobrý) buď prezidentke SAÚ, alebo viceprezidentke SAÚ, správnej rade SAÚ, regionálnym riaditeľom, alebo odborným komisiám.

 
Ale TIE POSTREHY, NÁVRHY, ZLEPŠENIA, atď., musia byť z vašej praxe, z vašej skúsenosti. Toto ja za vás nedokážem.

 

Preto priatelia, dnes už kolegovia, potrebujeme sa zjednotiť a vytvoriť veľkú skupinu odborníkov pod hlavičkou SAÚ. Ja vytvorím s vašou pomocou organizáciu, ale bez vašej priamej pomoci, vašich návrhov to nebude mať správny výsledok.

Výsledok nechce byť, veľká organizácia.

Výsledok chce byť, veľká organizácia (SAÚ), ktorá dokáže vybojovať pre profesinálov účtovníkov:

1. - meno, ktoré účtovníckemu stavu prináleží,
2. - legislatívu, ktorá zruší "účtovníctvo" ako voľnú živnosť,
3. - aby účtovníci boli prizývaní do legislatívneho procesu,
4. - aby účtovníka, ktorý podnikateľovi povie, že mu urobí účtovníctvo za 30 ečiek, daný podnikateľ odmietol,

a ešte hromadu ďalších vecí.

Čo k tomu potrebujeme?

 Vás, profesionálov v oblasti účtovníctva.
Vás všetkých!

 

Dodatok k pokecu vyššie. (Prepáčte mi, ale mám rád, trocha otvorenejšiu debatu.)

A.) Dosť veľa ľudí nám píše a tvrdí, že máme vysoké členské príspevky. Pokúsim sa vám odpovedať pohľadom obchodníka.

1. Do polroka 2016 máte možnosť polovičného členského. (Využíva to dosť ľudí, nechápem, prečo si to neurobil aj TY!)
2. Najväčším problémom dosť veľkej časti nás účtovníkov je, že nám berú prácu "účtovníci" za 30 éčiek. Aj my sme mohli urobiť "internetový projekt", dať online platbu 29,90 € na rok, vyzbierať 4000 členov a nechať prácu na vás.
Ale my vieme, že dobrá práca má hodnotu, náklady, a výsledky. Alebo si myslíte, že účtovníctvo za 30,--€ sa dá urobiť? Nedá!
Ani silná asociácia profesionálov sa nedá urobiť za pár šušňov. Bohužiaľ IBA investícia dokáže generovať zisk. (Prepáčte, prečo práve toto píšem účtovníkom, keď oni to najlepšie vedia.)
3. Kto z vás osobne "nepredrbal" väčšiu sumu peňazí za totálnu hlúposť. A kto z vás to aj tento rok neurobí? :-)
4. Členský, ročný príspevok je reálny, bodka! Odzrkadľuje výhody členstva a dáva záruku, že nás bude veľa.
5. Iba na školeniach dokážeš svoj členský príspevok vynulovať a zároveň získaš výhody člena (bod 4. hore).
(Ak sa ti ešte stále zdá, že členský príspevok je vysoký, tak si spomeň na bod 1. zo začiatku tohto článku.)

A toto by ste mali zvažovať, ak sa pozriete na ročné členské príspevky.
Jednoducho napísané, člen SAÚ získa na zľavách na školenia viac, ako zaplatí členský príspevok!
Ešte stále sa vám zdá členský príspevok vysoký?

Z Á V E R

1. Keď čítate v mojom texte "nám, nás" a viete, že nie som účtovník, tak sa toho nebojte.
Ak robím niečo naplno, tak sa musím s daným problémom identifikovať a prijať ho za svoj. A verte, že dnes som účtovník, jeden z vás. Síce účtovníctvo by si nikto z vás u mňa urobiť nedal, ale verte, že bojujem za NÁŠ účtovnícky stav. Ale potrebujem odbornú pomoc od vás, profesionálnych účtovníkov. Ja vám to pomôžem sprocesovať. (Taký blbý výraz, ale som v tom dobrý.)

2. Síce SAÚ je NEPOLITICKÁ organizácia, ale nedá mi, dnes keď máme výsledky volieb do NR SR poukázať, prečo je dobré združovanie a nie rozdeľovanie. Iba skupina ľudí, ktorí majú k sebe profesijne blízko, IBA SPOLU dokážu zrealizovať veľké veci.
Jednotlivec dokáže zmeniť veci vo svojej kancelárií, na svojej chodbe, ale nie globálne. Veľké veci dokážeme zmeniť iba vtedy, ak sa pridáte k tým, ktorí už sú členmi SAÚ. Je nás za týždeň od registrácie SAÚ dosť, ale stále je to málo na to, aby nás rešpektovali.
Spolu to dokážeme, preto svoje členstvo neodkladajte.

Svoju cestu do SAÚ musíš začať tu: REGISTROVAŤ

 Neváhajte mi zavolať +421 940 63 63 80, alebo napísať info@sau.sk
Slavomír Repka - sekretár SAÚ

Finančná správa - novinky

Podnikajte.sk - novinky

eTREND - novinky