(SAÚ - ©2016 | Slovenská asociácia účtovníkov - PROFESIJNÉ ZDRUŽENIE ÚČTOVNÍKOV)

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska - ŽIADOSŤ o OSPRAVEDLNENIE/Doplnené

Reakcia Slovenskej asociácie účtovníkov na zavádzajúci e-mail Centra účtovníkov Slovenska (CUS), ktorý bol adresovaný ich zákazníkom - účtovníkom.

Vážená pani Selecká (zabezpečovací a organizačný garant),

dostal sa mi do rúk e-mail (e-mail na stiahnutie), ktorý ste hromadne rozoslali po Slovensku a v ktorom uvádzate viacero nepravdivých informácii a poškodzujete novovznikajúce občianske združenie SAÚ.

-- Polícia podané oznámenie ZAMIETLA --

 {module Správa pre účtovníkov}


Musím povedať, že znenie a farebné značenie textu e-mailu má za cieľ poškodiť Slovenskú asociáciu účtovníkov z dôvodov, ktoré popíšem nižšie.

Prepáčte pani Selecká, ale pokladal som náš telefonát a hlavne moje úprimné ospravedlnenie za pochopenie z Vašej strany a vysvetlenie problému. Mýlil som sa.
Vaše slová ku mne zo záveru telefonátu (parafrázujem), ďakujem, že ste to pochopili, som si vyložil ináč, ľudsky, vy ste ich mysleli asi biznisovo - ešte o mne budete počuť!


Bohužiaľ vaša reakcia nie je najlepším riešením pre Vás (CUS), ale ani pre vzťah CUS a účtovníci (vysvetlím v závere). Ono v živote to tak býva, že ak chcem niekoho poškodiť, poškodím seba. Keby ste si náš web aj preštudovali, tak by ste pochopili, že znova IBA potvrdíte účtovníkom potrebu združiť sa, aby účtovníci neboli IBA jednotlivci v rukách obchodníkov, ktorí si môžu IBA niečo kúpiť, ale na cenu sa nemajú pýtať.


Účtovnícky stav, to sú Vaši zákazníci a ako k Vašim zákazníkom by ste sa k nim mali správať, dávať im pravdivé, úplné a nie vymyslené, skreslené a zavádzajúce informácie.

 

Vážená pani Selecká

Žiadam Vás o rozoslanie e-mailu s ospravedlňujúcim a vysvetľujúcim textom všetkým, ktorým ste tento pôvodný e-mail zaslali (text necháme na Vás).

 

Zdôvodnenie:


1.    Píšete:  „v tomto období sme zaznamenali zvýšený počet Vašich reakcií a dotazov k nám, ktoré smerujú k novovzniknutému združenie pre účtovníkov SAU – Slovenská asociácia účtovníkov.

Viete vysvetliť, prečo by Vašej firme (CUS) adresovali dotazy účtovníci ohľadom vzniku SAÚ?
Prepáčte mi otázku, ale pokladáte účtovníkov za menejcenný tovar, vhodný na zaplatenie školenia, ale neschopný „dotazovať“ sa k správnemu adresátovi? Prečo by účtovníci kontaktovali CUS namiesto SAÚ?

Pokladám tento odsek za úplnú lož.

2.    Píšete červeným písmom: „Týmto Vás chceme upozorniť, že so združením SAU sme nikdy neuzavreli žiadnu spoluprácu, neposkytli sme Vaše emailové kontakty a taktiež sme združeniu nedali žiaden súhlas na propagovanie webovej stránky našej spoločnosti na ich portáli.

Nikdy a nikde Slovenská asociácia účtovníkov ani jej zástupcovia  netvrdili, že s CUS spolupracujeme, alebo, že sme od CUS dostali akékoľvek kontakty.
Týmto textom strašíte účtovníkov (červené písmo, spojenie „chceme upozorniť“), že SAÚ robí niečo nezákonné, alebo proti Vašej spoločnosti.

Vyvraciate Vami VYMYSLENÉ TVRDENIE, že s CUS spolupracujeme (Fabulácia). SAÚ NIKDY netvrdila, že s Vami spolupracuje!

Vždy sme tvrdili, že by sme s CUS chceli spolupracovať (ak bude záujem), pretože máme rovnakú cieľovú skupinu a z tohto dôvodu sme aj viedli e-mailovú a telefonickú komunikáciu s pani Měrkovou.


e-mail (printscreen):

cus2
 
 cus4


Posledná informácia bola, že sa pani Měrková ozve, keď si urobí čas

cus3

ÁNO, nedali ste písomný súhlas na propagovanie vašej stránky na našom webe, ale pozitívny postoj pani Měrkovej ma presvedčil, že nerobím nič zlé. Mýlil som sa.

Pani Selecká, po vašom telefonáte som predmetný banner odstránil a zároveň som sa Vám za to ospravedlnil. Umiestnením som Vašej spoločnosti nespôsobil žiadnu ujmu, ani som neporušil internetové pravidlá ani zákon.
Umiestnením som Vám urobil neplatenú službu, za ktorú sa na internete platí.  
(3618 videní a 110 preklikov na Váš web)

Štatistika z webu:

cus1

 

Prepáčte pani Selecká, ale pokladal som náš telefonát a hlavne moje úprimné ospravedlnenie za pochopenie z Vašej strany a vysvetlenie problému. Mýlil som sa. Stáva sa.

 

3.    Píšete: „Týmto Vás chceme upozorniť, že sa dištancujeme od akejkoľvek spolupráce s týmto združením.

Je mi ľúto, ale aj tu zavádzate, keď tvrdíte, že sa dištancujete od akejkoľvek spolupráce s SAÚ, pričom SAÚ nikdy netvrdila, že s CUS spolupracuje.

Tvrdili sme, že chceme spolupracovať a preto sme aj viedli komunikáciu s pani Měrkovou, ktorá sa na náš e-mail ozvala.

Ľutujeme, že spoločnosť, ktorá realizuje školenia (CUS) nedokáže vo svojom internom prostredí komunikovať a dvaja ľudia robia rozdielne kroky. Ale to nie je náš problém.

 

4.    Píšete: „Tak isto sme nedali žiaden súhlas na propagovanie našej spoločnosti iným subjektom. No bohužiaľ sme na „ Slovensku“ a niektorí jedinci majú potrebu sa veľmi rýchlo zviditeľniť. Svoju prácu sa snažíme vykonávať na profesionálnej úrovni a našim prvoradým cieľom je seriózny prístup a spokojnosť klienta.

a.)    Za prvú časť som sa Vám ospravedlnil a ospravedlňujem sa ešte raz.

b.)    K druhej časti musím uviesť, že zase používate nepravdivé tvrdenia.
Vašim bannerom sme v žiadnom prípade nezviditeľňovali Slovenskú asociáciu účtovníkov. V žiadnom našom vyjadrení nebolo žiadne také tvrdenie, ale Slovenská asociácia účtovníkov ZVIDITEĽŇOVALA CUS priamo k našej spoločnej cieľovej skupine.

Na našu stránku nechodia účtovníci z dôvodu, že tam BOL Váš banner, ale keď prišli na našu stránku, tak tam NAŠLI Váš banner. Z nášho webu sa na Váš web prekliklo 111 čitateľov.

Takže ešte raz, web SAÚ zviditeľňoval CUS a nie naopak. Je pravda, že ste na to nedali súhlas, ale naivne som si myslel, že v účtovníckom stave ide o spájanie a pomoc jeden druhému, ale nie je tomu tak.

c.)    Seriózny prístup a spokojnosť klienta si predstavujem tak, že svojmu klientovi, v tomto prípade účtovníkom, ktorí si u Vás kupujú školenia (nespochybňujem ich kvalitu) dáte správne a pravdivé informácie.

Bohužiaľ Váš e-mail vašim zákazníkom je plný domýšľaní, fabulácii a neprávd.
Ani spôsob Vášho útoku na SAÚ nesvedčí o serióznosti, ale o vypočítavosti.
Zastaviť SAÚ, lebo Vám nabúrava Váš biznis plán.

 

Pretože SAÚ plánuje robiť pre svojich členov školenia za cenu nákladov.
A toto na rozdiel od všetkých vašich tvrdení je PRAVDIVÉ a oficiálne tvrdenie SAÚ. 
A tu vidím dôvod Vášho mailu.

 

5.    Píšete účtovníkom, ktorí Vám platia nemalé peniaze za školenia: „Vážime si Vás ako našich klientov a je v našom záujme ochrániť Vás pred možným zneužitím v dobrej mienke, že sme súčasťou aj inej organizácie.

Týmto vyjadrením nechránite účtovníkov, Vašich zákazníkov, ale chránite svoje zisky. Strašíte účtovníkov pred SAÚ, ale účtovníci sú ľudia s vlastným rozumom. Nepotrebujú chrániť, potrebujú dobré a kvalitné školenia. Tie robíte dobre a preto sa im venujte naplno.


6.    V závere mailu píšete červeným písmom: „PS: Ako dôkaz zneužitia a propagovania našej spoločnosti bez súhlasu na stránke www.sau.sk, Vám posielame Prtsc obrazovky, ktorú sme stihli odfotiť ešte v čase pred odstránením, po našej urgencii a telefonickom rozhovore s p. Slavomírom Repkom.

Pani Selecká, zvolenými slovami (... stihli odfotiť...) ma dávate do pozície, že som to chcel zatajiť a vy ste to „stihli“. Pracujem s internetom dlho a viem, že schovať na internete čokoľvek nie je také jednoduché a okrem toho by ma to ani nenapadlo.

Zavolali ste mi a vysvetlili čo sa Vám nepáči. Ja som sa Vám okamžite ospravedlnil a oznámil, že do 15 minút po telefonáte urobím nápravu. Na záver telefonátu som sa Vám ešte raz ospravedlnil a cca do 10 minút som banner vypol. Nie je dôvod tvrdiť, že ste to „stihli“ odfotiť pred odstránením.
Nie je dôvod vyvolávať dojem, že ste niečo stihli. Váš IT odborník aj dnes dokáže z googlecash vytiahnuť printscreen a ja to ani nezapieram. Veď ho videlo cez 3800 čitateľov.


Vážená pani Selecká (zopakujem ešte raz)

Žiadam Vás o rozoslanie e-mailu s ospravedlňujúcim a vysvetľujúcim textom všetkým, ktorým ste tento pôvodný e-mail zaslali (text necháme na Vás).

 

O predmetnom maily nás informovalo dosť účtovníkov, u ktorých si to odkontrolujeme.

A zároveň Vás prosím o informovanie, ako to dopadlo na polícii v BB


Nevyhrážam sa Vám políciou, ako to robíte Vy.
Nevyhrážam sa Vám nijak ináč.
Ani sa ináč vyhrážať nebudem.

Nie je dôvod. Každý je strojcom svojho šťastia a veľakrát slušnosť a úprimné ospravedlnenie je viac, ako zaťaté trvanie na svojej pravde.

Pani Selecká, od roku 2007 budujete niečo a potom príde chyba.

Stáva sa a ja chápem, že trh je plný školení, ale obchod je o obojstrannom rešpekte. Nie som presvedčený, že práve tento Váš krok posilní meno Vašej agentúry. Zvlášť keď toto naše vyjadrenie (aj s Vašim mailom, samozrejme) bude prístupné na NAŠOM webe.

Na vedomie:
OR PZ Banská Bystrica – do spisu

Mimo rečou v predmetnom maily píšete: "Zistenú skutočnosť sme postúpili na Obvodné oddelenie Policajného zboru Banská Bystrica"

Keď som dnes volal do BB, aby som tam dodal stanovisko SAÚ, tak mi nič od CUS proti SAÚ nevedeli nájsť. Z toho plynie, že aj táto informácia je čistá a priezračná lož, ktorá má pôsobiť odstrašujúco. Nepôsobí!


Členovia SAÚ – všetci
Zverejnenie na www.sau.sk (prístupné každému čitateľovi webu)

Ciele Slovenskej asociácie účtovníkov

Chcem sa stať členom SAÚ


Slavomír Repka, sekretár SAÚ (kontakt)
V Pezinku 14.6.2016

Finančná správa - novinky

Podnikajte.sk - novinky

eTREND - novinky