(SAÚ - ©2016 | Slovenská asociácia účtovníkov - PROFESIJNÉ ZDRUŽENIE ÚČTOVNÍKOV)

Aktivácia elektronických schránok

opDovoľujeme si Vás upozorniť na zákonnú povinnosť aktivácie elektronickej schránky na elektronickú komunikáciu s orgánmi verejnej moci. Povinná aktivácia elektronických schránok sa týka právnických osôb a zapísaných organizačných zložiek.
Proces aktivácie sa začal 1. augusta 2016 a bude ukončený 1. 1. 2017.

Najneskôr 1. januára 2017, budú aktivované na doručovanie všetky elektronické schránky právnických osôb a organizačných zložiek (aj tie, do ktorých nebolo počas prechodného obdobia vstúpené).

Prístup do elektronickej schránky právnickej osoby má automaticky jej štatutár. Ten môže udeliť oprávnenie na prístup aj ďalším osobám.

Všetky potrebné informácie nájdete na:

http://www.eknitra.sk/aktualita-415/elektronicke-schranky-od-112017/

https://www.slovensko.sk/sk/ako-zacat

 

Skrátene možno postup popísať nasledovne:

Štatutár musí vlastniť eID kartu = občiansky preukaz s elektronickým čipom .

Pri vybavovaní občianskeho preukazu treba na polícii požiadať aj o čítačku kariet alebo ju dodatočne zadovážiť.

Následne je potrebné nainštalovať softvér- ovládače k čítačke kariet a elektronickému podpisu podľa návodu na portáli.

Po prihlásení na portál získate prístup k elektronickej schránke vašej spoločnosti.

 

 

Finančná správa - novinky

Podnikajte.sk - novinky

eTREND - novinky