(SAÚ - ©2016 | Slovenská asociácia účtovníkov - PROFESIJNÉ ZDRUŽENIE ÚČTOVNÍKOV)

Ak máte aktivovanú elektronickú schránku, súd vám od 1. novembra doručí písomnosti iba do nej

el schranka

Je preto potrebné prezerať poštu v úradnej elektronickej schránke pravidelne. Ak si neotvoríte svoju elektronickú schránku, môžete zmeškať dôležitú lehotu pre uplatnenie vášho práva, napr. odvolať sa voči rozsudku.

 

​Elektronická schránka podľa zákona o e‑Governmente slúži na elektronickú komunikáciu občanov a podnikateľov s orgánmi verejnej moci. Cieľom zavedenia elektronických schránok je efektívnejšia a rýchlejšia komunikácia s úradmi.

Pokiaľ ide o rezort spravodlivosti, povinnosť doručovať do elektronických schránok znamená, že ak majú právnické či fyzické osoby už aktivované elektronické schránky, ministerstvo spravodlivosti, rezortné organizácie a súdy im od 1.novembra 2016 zasielajú písomnosti iba do týchto e-schránok.

Celý článok nájdete na stránkach Ministerstva spravodlivosti, na tomto linku: https://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=2143

 

Finančná správa - novinky

Podnikajte.sk - novinky

eTREND - novinky