(SAÚ - ©2016 | Slovenská asociácia účtovníkov - PROFESIJNÉ ZDRUŽENIE ÚČTOVNÍKOV)

Články SAÚ

Prehľad činností zatriedených podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA)

S účinnosťou od 01. 01. 2016  na základe § 69 ods. 12 písm. j/ zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej
zákon o DPH)  je platiteľ dane, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa, povinný platiť daň vzťahujú cu sa na:
- dodanie stavebných prác, ktoré patria do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (ďalej klasifikácia CPA),
- dodanie stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy, ktoré patria do sekcie F klasifikácie CPA,
- dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž je stavebnou prácou, ktorá patrí do sekcie F klasifikácie CPA.

Originál na stiahnutie (Finančná správa) >>>

Účtovnícky stav na Slovensku (Môj pohľad)

sekretar SAUPosledného pol roka sa venujem oblasti účtovníctva, ale nie z oblasti legislatívy a práce. Pozerám sa na účtovníkov z pohľadu obchodníka a komunikátora, ktorý roky školí v obchode a okrem toho robí aj mystery shopping v oblasti obchodu. Nejakým "osudom" som sa dostal medzi kolektív účtovníkov a daňových poradcov a zdieľal som ich postrehy, povzdychy, sťažnosti a pod.

(Pohľad spolurealizátora vzniku SAÚ)

Čítať Ďalej

Ciele Slovenskej asociácie účtovníkov

Účtovníci sú jednou z posledných profesií, ktorí (podľa nášho názoru) nemajú profesijnú organizáciu, ktorá by ich zastrešovala a snažila sa ich názory, poznatky a skúsenosti pretaviť do legislatívneho procesu, čím by sa zjednodušila ich činnosť.

Práve z tohto dôvodu vznikla Slovenská asociácia účtovníkov, ktorej od teraz môžeš byť členom. Môžeš byť členom radovým, ale aj členom aktívnym, ktorý predkladá svoje návrhy, diskutuje s kolegami, prípadne pracuje v orgánoch SAÚ.


O čo nám a určite aj Tebe ide:

1. SPOJIŤ väčšinu účtovníkov v asociácii a vytvoriť tak kritickú masu ľudí, ktorých akceptuje aj NRSR.

2. Zvýšiť povedomie o účtovníckom stave / povýšiť prácu účtovníka na pozíciu ktorá jej patrí.

3. Zhromaždiť pripomienky od všetkých odborníkov v oblasti účtovníctva na jedno miesto a presadzovať ich prijatie prostredníctvom zákonodarcov.

Naše spoločné ciele. Čítaj ďalej.

Nemám čas, nestíham, bájky starej mamy

Tento článok je venovaný tým 90 %-ám ľudí, ktorí neustále ako mantru opakujú, nemám čas, nestíham. Viem si prestaviť malé množstvo ľudí, ktorí ozaj nemajú čas a nestíhajú, ale tento stav je pre nich dočasný a krátkodobý. Veľa ľudí týmto článkom aj nahnevám.

Čítať Ďalej

Prečo vznikla asociácia účtovníkov

... a prečo si aj Ty dôležitý

Slovenská asociácia účtovníkov (SAÚ - ©2016 PROFESIJNÉ ZDRUŽENIE ÚČTOVNÍKOV) vznikla na základe diskusie veľkej skupiny účtovníkov, ktorí boli a aj sú nespokojní s tvorbou zákonov a ich implementáciou do praxe. Na Slovensku vzniká potreba dať práci zmysel a hlavne správny smer. Každý účtovník vidí, že legislatíva sa nerobí systémom, ale plátaním a to zvyšuje nároky na našu prácu.

Prečo si aj Ty dôležitý? Čítaj ďalej

Čo ti členstvo v Slovenskej asociácii účtovníkov prinesie

1. Príslušnosť k profesijnej skupine.
2. Možnosť navrhovať zmeny v zákonoch a podieľať sa na legislatíve SR.
3. Online aktuálne informácie v oblasti prijatých a platných zákonov (Priamo do mailu - nemusíš hľadať či už niečo platí, alebo ešte nie).
4. Priebežný zoznam aktuálnych školení a seminárov na najbližšie obdobie.
5. Informácie / referencie od kolegov na to ktoré školenie, či sa oplatí, alebo je treba hľadať iné.
6. Zľavy pre členov od našich partnerov (Firmy poskytujúce servis, školenia, softvér, alebo literatúru pre našu odbornú oblasť).

Čítať Ďalej

  • 1
  • 2

Finančná správa - novinky

Podnikajte.sk - novinky

eTREND - novinky