(SAÚ - ©2016 | Slovenská asociácia účtovníkov - PROFESIJNÉ ZDRUŽENIE ÚČTOVNÍKOV)

Účtovníci sú jednou z posledných profesií, ktorí (podľa nášho názoru) nemajú profesijnú organizáciu, ktorá by ich zastrešovala a snažila sa ich názory, poznatky a skúsenosti pretaviť do legislatívneho procesu, čím by sa zjednodušila ich činnosť.

Práve z tohto dôvodu vznikla Slovenská asociácia účtovníkov, ktorej od teraz môžeš byť členom. Môžeš byť členom radovým, ale aj členom aktívnym, ktorý predkladá svoje návrhy, diskutuje s kolegami, prípadne pracuje v orgánoch SAÚ.


O čo nám a určite aj Tebe ide:

1. SPOJIŤ väčšinu účtovníkov v asociácii a vytvoriť tak kritickú masu ľudí, ktorých akceptuje aj NRSR.

2. Zvýšiť povedomie o účtovníckom stave / povýšiť prácu účtovníka na pozíciu ktorá jej patrí.

3. Zhromaždiť pripomienky od všetkých odborníkov v oblasti účtovníctva na jedno miesto a presadzovať ich prijatie prostredníctvom zákonodarcov.

 

4. Dosiahnuť, aby sme boli prizývaní do legislatívneho procesu (dane, financie, plánovanie, ...) K tomu potrebujeme aj vás, aby z nás bola "kritická masa" odborníkov.

5. Dosiahnuť zmeny živnostenského zákona, aby účtovníctvo nebola iba otvorená živnosť, ale aby bola podmienená vzdelaním a praxou a tým zastabilizovať ceny.

6. Vytvoriť funkčnú, uzavretú online komunitu členov SAÚ (profesionálov v našej oblasti), kde sa odpoveď na vami položenú otázku v diskusii dozviete priamo do vášho e-mailu do 120 minút. (Systém a software sa už testuje) (pozri TU) - plnohodnotné online využívanie bude iba pre členov

7. Dať na jedno miesto všetky pracovné nástroje účtovníka (pozri TU) - bude prístupné iba pre členov.

8. Mať na jednom mieste zaujímavé a aktuálne informácie o najbližších školeniach (pozri TU) - bude prístupné iba pre členov.

9. Vytvoriť databázu účtovníkov na jednom mieste, kde si Vás ľahko nájdu podľa okresu a kraja vaši zákazníci. (pozri TU - zatiaľ iba štruktúru informácii bez údajov)


Preštuduj si tento web a registruj sa čo najskôr. Možno budeš zakladajúcim členom, možno oblastným riaditeľom, možno členom správnej rady...    
... , ale určite svojim členstvom v Slovenskej asociácii účtovníkov získaš >>>