(SAÚ - ©2016 | Slovenská asociácia účtovníkov - PROFESIJNÉ ZDRUŽENIE ÚČTOVNÍKOV)

Registrácia pre každého, kto cíti, že je nutné presadiť zmeny (zjednodušenia) do podnikateľského prostredia.

Registrujte sa a získajte výhody SAÚ

Obratom obdržíte informačný mail s ďalším postupom.

Ak Vám nie je čokoľvek jasné, píšte svoje otázky na info@sau.sk, alebo volajte +421 940 63 63 80.


Chcem registrovať:*
V prípade právnickej osoby uveďte meno firmy:
Právnická osoba a FO podnikateľ-IČO
Fyzická osoba -nepodnikateľ-RČ (prvých 6 čísiel):
*
Titul (pred menom):
Vaše meno:*
Titul (za menom):
Adresa:*
Kraj:
Platný e-mail:*
Telefón:
-

Prehlásenie: V zmysle zákona Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených v prihláške výhradne pre potreby Slovenskej asociácie účtovníkov (SAÚ). Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem patria do kategórie osobných údajov. Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely a potreby Slovenskej asociácie účtovníkov (SAÚ).
Súhlas je daný na dobu môjho členstva v Slovenskej asociácie účtovníkov (SAÚ). V prípade ukončenia členstva budú moje údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely asociácie.

Odoslaním formulára prejavujem súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle tohto prehlásenia.

Bezpečnostný prvok: