(SAÚ - ©2016 | Slovenská asociácia účtovníkov - PROFESIJNÉ ZDRUŽENIE ÚČTOVNÍKOV)

Otázky a odpovede / FAQ

  • Čo všetko ti členstvo v SAÚ prinesie a prečo by si mal byť jedným z nás

1. Sme presvedčení, že ciele SAÚ sú aj tvojimi cieľmi, pretože vychádzajú z návrhov účtovníkov (ciele nájdeš tu).

2. Ako člen SAÚ získavaš prístup do tzv. členskej zóny webu SAÚ:

a.) Menu "Na prácu", kde nájdeš všetky weby potrebné pre našu prácu na jednom mieste. Zatiaľ každý, kto to využíva to neskutočne chváli, preto nevidíme dôvod, prečo by si si to nemal pochvaľovať aj ty. (Samozrejme, že tieto weby sa budú dopĺňať podľa vašich požiadaviek a potrieb.)
b.) Menu "Pre členov SAÚ", kde nájdeš pre zmenu, všetky odporúčané linky na aktuálne školenia pre naše profesijné potreby.
c.) Menu "Diskusia", je rýchly nástroj na riešenie našich otázok.
Určite si každý z vás všimol, že ak hľadáme riešenie nejakého problému na webe (porada a pod.) strávite tam hromadu času, pretože sa musíte "prehrabať" množstvom odpovedí "odborníkov na všetko". Dnes tam prispieva každý, či sa danej oblasti rozumie, alebo nie.
Do našej/vašej diskusie budú prispievať IBA členovia SAÚ, to znamená ľudia z praxe, ktorí sa tejto činnosti venujú trvalo. Takže ak niekto z nás tam napíše odpoveď, pretože sa už v minulosti s daným problémom stretol, tak budete mať relevantné(ú) riešenie/odpoveď na váš(u) problém/otázku. Táto diskusia Vám ušetrí množstvo času, ktorý môžete venovať rodine.
Výhody našej diskusie na stránkach Slovenskej asociácie účtovníkov:
     c1.) Diskutujú IBA ľudia s praxou, takže odpovede sú/budú relevantné a praxou odskúšané.
     c2.) Diskusia je delená na samostatné oblasti, takže nesledujete všetko, ale IBA to, čo vás zaujíma.
     c3.) Diskusiu nemusíte "priebežne" sledovať, pretože, ak niekto na vašu otázku, ktorú ste do diskusie napísali, napíše odpoveď, systém vás o tom bude okamžite v reálnom čase (ONLINE) informovať na Váš e-mail.
    c4.) V Diskusii bude neskôr sekcia "Zodpovedané riešenia", v ktorých sa bude dať pekne vyhľadávať (V systéme už je vytvorené, ale ešte to je prázdne).
Čo to pre vás znamená?
Dnes, keď sa stretneme s novým problémom, tak obvolávame kamarátov - účtovníkov a hľadáme na nete riešenie (stojí to veľmi veľa času). Predpokladáme, že každý člen, ktorý vyrieši nejaký problém, ho POSKYTNE ostatným členom vo forme "rešerše", kde bude pomenovaný problém a popísané funkčné riešenie, s prípadným doplnením, napr.: Odsúhlasené správcom dane v ...., Schválené kontrolou daňového úradu a pod.
Tu bude potrebný čas, než sa "táto" databanka naplní a verím, že si svoje riešenia nebudete nechávať IBA pre seba, ale poskytnete ich všetkým kolegom v asociácii.
     c5.) V posledných rokoch sa väčšina diskusií presunula na FB, ale určite si už dnes všetci uvedomujete (a výsledky prieskumov tomu dávajú za pravdu), že diskusie sa síce stali "veľkými diskusiami", ale ak v nej chce človek nájsť relevantnú odpoveď, tak sa musí prekúsať množstvom nerelevantného textu, čistých bludov a spamu, čo človeku zoberie množstvo času.
Preto sú dnes na vzostupe, čisto odborné diskusie zamerané na určitú oblasť. A to je aj náš cieľ. Diskutovanie výhradne profesionálov na jedno mieste.

3. Menu "Odporúčame" je určené pre odborné články, známych odborníkov v našej oblasti, kde ich mámena jednom mieste. Samozrejme, pokiaľ už niekto z vás niekde na webe publikuje, dá sa v danom menu vytvoriť (pokiaľ to technológia vašej stránky dovoľuje) miesto vašej publikačnej činnosti. Je tam viac možností, kde sa váš nový článok dá "publikovať" aj na titulnej stránke a pod.

4. Ako člen SAÚ získavaš zľavy na nákup služieb, prípadne riešení, ktroré budú poskytované členom SAÚ partnermi SAÚ. V dnešnej dobe sa jedná o partnerstve s každým dodávateľom účtovného SW, a viacerými spoločnosťami zabezpečujúcimi školenia v oblasti daní, účtovníctva a príslušných oblastí.

5. SAÚ, ako občianske združenie má v činnosti aj vzdelávanie a školenia, ktoré sa rozbehnú v druhej polovici roku 2016. Člen SAÚ bude mať AUTOMATICKÚ ZĽAVU (25-45%) na školenia, ktoré bude realizovať SAÚ.

6. Člen SAÚ môže byť volený do orgánov SAÚ, čo znamená, že je to pre každého možnosť sebaprezentácie a získavania skúseností a praxe aj v inej oblasti.


  •  Koľko členov bude tzv. "zakladajúcich"?

Každý účastník zakladajúceho (prvého) valného zhromaždenia bude môcť používať za menom prívlastok "zakladajúci člen". Podľa stanov sa bude jednať o cca 50-70 prvých členov SAÚ.


  • Už tu boli pokusy, založiť asosiáciu, ale výsledky nie sú žiadne. Prečo si myslíte, že toto je tá pravá asociácia?

SAÚ je prvá asociácia pre účtovníkov a pridružené profesie, ktorá vzniká na odbornej báze a hlavne od spodu. Zakladajúci členovia sú účtovníci s dlhoročnou praxou a chuťou meniť zabehnuté veci. Táto asociácia je budovaná na profesionálnom základe a do dnešnej doby zakladatelia investovali nemalé prostriedky do výroby softvéru na online komunikáciu pre členov. Okrem toho, na tomto projekte pracujú už viac ako pol roka a ich presvedčenie je pre vás zárukou.


  •  Prečo je členský príspevok taký vysoký?

Ste odborníci vo svojom fachu a sami určite viete, že lacné veci nemajú hodnotu. Je to síce klišé, ale tak funguje dnešný svet a pokiaľ človek dáva za niečo malú cenu, tak si to nedokáže vážiť.
Na druhej strane, ten príspevok je optimálny, ak zvážime všetky ciele členstva (viac TU). Keďže jedným z hlavných cieľov SAÚ je zastabilizovanie cien za účtovnícku prácu, to znamená práve "selekciu účtovníkov", ktorí predávajú svoju prácu pod cenu, práve z dôvodu, že nesplňajú odbornosť, lebo nemajú financie na školenia a členské.
V prípade absolvovania školení a nákupu materiálov k práci prostredníctvom SAÚ od našich partnerov, dokážete vytvoriť profit až do výšky 80% ročného členského príspevku.
Členstvo v asociácii nechce byť založené na množstve členov, ale na kvalite členskej základne, aktivite členov a dobrovoľnosti. Ak sa stanete členom do 30.6.2016 máte polovičné členské, čo je ďalšou vašou výhodou.


  •  Ako často budem musieť chodiť na jednania SAÚ?

Jedna z veľkých výhod v komunikácii SAÚ je v ONLINE komunikácii. 95 % našej spoločnej činnosti bude prebiehať výhradne prostredníctvom online komunikácie (dotazníky, formuláre, správy a pod.) Systém je dostatočne autonómny a podelený podľa hierarchie SAÚ, čo znamená, že nebude sa každý vyjadrovať ku všetkému, ale vždy iba ľudia, ktorých sa daná téma bude týkať.
Všetkých členov sa bude až následne informovať o dohode, alebo výsledku. Napr. člen správnej rady vycestuje kvôli SAÚ max. jedenkrát ročne.
Oblastný riaditeľ SAÚ bude aktívny IBA vo svojom regióne a vycestovanie tiež max jedenkrát ročne.


  • Čo je to kritická masa?

Kritická masa je množstvo členov SAÚ, ktorá sa prirodzene stáva žiadaným partnerom pre legislatívny proces. Predpokladáme, že kritickou masou v našom prípade je počet 300 aktívnych členov. Ale sami chápete, že je potrebné, aby nás bolo čo najviac. Nezameriavame sa na kritickú masu, ale na kvalitu a aktivitu členov. Na stránkach nie sú popísané všetky benefity a výhody členstva, nakoľko sú ešte benefity, ktoré musíme schváliť v rámci valného zhromaždenia.


  • Prečo musím prihlášku zasielať poštou?

Vzhľadom na to, že vznik Slovenskej asociácie účtovníkov nie je "internetový" projekt za účelom zisku, ale projekt na podporu účtovníckeho stavu chceme, aby všetko bolo v rámci zákona. Písomná prihláška je nutná pre naplnenie zákona o ochrane osobných údajov, kde potrebujeme vlastnoručný popis.
Okrem toho našim záujmom nie je množstvo členov, ale kvalita členov. Ako prejaviť záujem o prácu v SAÚ? Začnem tým, že vytlačím a pošlem prihlášku a už tento krok dáva tušiť, že chcem pre svoju profesiu aj niečo urobiť.
Ozaj vám nesľubujeme, že za účtovníkov vybavíme výhody, pretože bez vašej práce sa to nepodarí. Neváhajte a registrujte sa.


 

nezavazna registracia banner

 

E-mail