(SAÚ - ©2016 | Slovenská asociácia účtovníkov - PROFESIJNÉ ZDRUŽENIE ÚČTOVNÍKOV)

Člen SAÚ vypĺňa IBA prvú sekciu dotazníka.

Nečlen SAÚ vypĺňa druhú sekciu dotazníka.

Prvá sekcia (člen SAÚ)

Meno člena SAÚ:
Napíšte, Čo chcete mať uvedené v zozname ako doplňujúce informácie, čo nemáme v prihláške:
Priložte Vašu fotografiu, alebo logo firmy (max rozmer na šírku 100px) - nepovinné:

------------------------------------------------

Druhá sekcia (nečlen SAÚ)

Meno fyzickej, alebo právnickej osoby, ktorú chcete uviesť v zozname:
Miesto sídla:
Kraj sídla:
Platný e-mail:
Telefón:
-
Zaškrtnite čo sa na Vás hodí: